fbpx

Tuur Eve Kase näitusel “2+2=…”

19. aprillil kell 18 kutsume giidituurile Eve Kase isikunäitusel “2+2=...”. Näitus suhestub eelkõige tõejärgsuse fenomeniga, esitades kunstniku lähiaastate silmapaistvamat loomingut. Tuur avab laiemalt näitusel kajastatud teemasid nagu uuspopulism, poliitiline propaganda ning teadmiste ja võimu suhe.

Olles elanud nii nõukogudeaegses kui ka iseseisvas Eestis, on Kasel kunstnikuna hea ülevaade kahe erineva poliitilise režiimi toimimisest. Nii vaatleb ta ühtlasi Nõukogude aega ühe tõejärgse ühiskonna näitena, uurides, millised toonase ühiskonna mehhanismid on üle kandunud Eesti praegusesse sotsiaalpoliitilisse olukorda. Kaske huvitab eelkõige kaasaegne info- ja meediaruum ning selle võime kujundada igapäevaselt meie ühiskondlikke väärtuseid. Luues ruumilise keskkonna, mis peegeldab nn tõejärgset ajastut, uurib Kask, kuidas võiksime tõlgendada seda fenomeni praeguses ühiskondlikus situatsioonis. Millised on tõejärgsuse kui nähtuse ilmingud ja tagajärjed? Kas seda võiks näha ka produktiivsena?

Eve Kask kasutab oma loomingus peamiste vahenditena huumorit ja fiktsiooni. Olles omandanud hariduse 1984. aastal ENSV Riiklikus Kunstiinstituudis raamatugraafika erialal, paelub Kaske sageli raamatuformaat ning tekstiline lähenemine, lisaks leiab tema viimaste aastate loomingust ka graafikat, fotot ja ruumiinstallatsioone.

Tuuri viib läbi näituse koordinaator Julia Polujanenkova. Osalemine näitusepiletiga.