fbpx

Maalikogu

Tartu Kunstimuuseumi maalikogu on suuruselt teine Eestis, sisaldades üle 4000 teose, millest suurem hulk on 20. sajandi Eesti kunstist. Eesti 19. sajandi kunstist on muuseumikogus esindatud ühe olulisema rahvusliku ärkamisaja tegelase, Johann Köleri looming. Esiletõstmist väärib ka mahukas baltisakslaste kunstipärand, millest tähelepanuväärseim on Tartus tegutsenud naismaalikunstniku Julie Hagen-Schwarzi looming. Samuti leidub näiteid Vene ja Lääne-Euroopa kunstist.

Tartu Kunstimuuseumi maalikogus on oluline osa Pallase koolkonnaga seotud kunstnikel, tänu kellele Tartu Kunstimuuseum asutati. Pallaslastest on esindatud nii Nikolai Triigi, Konrad Mäe ja Ado Vabbe kui ka koolkonna hilisemate kunstnike looming, näiteks Aleksander Vardi, Johannes Võerahansu, Karl Pärsimäe, Karin Lutsu, Elmar Kitse jpt teosed.

Pallaslaste kõrval on 20. sajandi kunstist esindatud ka Eesti Kunstnikkude Rühma liikmed – Märt Laarman, Arnold Akberg jt – ning teised kunstnikud, keda seostatakse enamasti Tallinnaga, näiteks Adamson-Eric ja Johannes Greenberg.

20. sajandi teisest poolest on hästi esindatud nn Tartu sõpruskonda kuulunud kunstnikud: Ülo Sooster (kes tõusis 1960. aastatel Moskva avangardi ideeliseks juhiks), Lembit Saarts, Kaja Kärner, Valve Janov, Lüüdia Vallimäe-Mark ja Silvia Jõgever. Tallinnas hariduse saanud kunstnikest asetuvad nende kõrvale Olav Maran, Olev Subbi, Enn Põldroos, Jüri Arrak, Malle Leis, Kristiina Kaasik Andres Tolts, Jaan Elken jt. Uuemast Eesti maalikunstist on kogus näiteks Peeter Alliku, Jaan Toomiku, Kaido Ole ja Alice Kase tööd.

Paraku on muuseumi ruumid piiratud suurusega ning hetkel ei ole Viltuses majas püsikollektsiooni, nii et enamik Tartmusi kollektsiooni tähtteoseid ei ole eksponeerimisel. Oleme eesmärgiks võtnud siiski kureerida vahetuvatest näitustest piisavalt mitmekülgse programmi, et alati oleks näitustel klassikalisi teoseid meie kogudest ja näiteid kaasaegsest Eesti kunstist.

Tutvu Tartmusi koguga MuISis