fbpx

Muuseumi piletiinfo

Tartmusi e-poest saab mugavalt soetada kinkepileti ja aastapileti. Sisene muuseumi veebipoodi.

Piletihinnad

Täispilet kogu majas7 €
Täispilet ühel näitusel6 €
Sooduspilet kogu majas5 €
Sooduspilet ühel näitusel4 €
Perepilet kogu majas (Kuni 2 täiskasvanut ja alaealised lapsed, s.o kuni 17 aastased lapsed (kaasa arvatud))9 €
Perepilet ühel näitusel (Kuni 2 täiskasvanut ja alaealised lapsed, s.o kuni 17 aastased lapsed (kaasa arvatud))8 €
Kõige suurema sõbra pilet (toeta muuseumi)100 €
Suure sõbra pilet (toeta muuseumi)10 €
Aastapilet30 €
Kuu viimase reede pilet1 €
Muuseumikaart59 €
Õpilasekskursioonid, loengud (kooligruppidele)1 €
Töötubade pilet (kooligruppidele)2 €
Töötubade pilet (täiskasvanule)10 €
Ekskursioonid giidiga eesti keeles30 € + näitusepiletid
Ekskursioonid giidiga võõrkeeles (inglise, vene, saksa keeles)40 € + näitusepiletid
Laste linnalaager (3 päeva)45 €
Sünnipäev muuseumis (kuni 25 inimest)100 €
Iga järgnev inimene sünnipäeval 2 €
ICOMi, Eesti Muuseumiühingu liikmed, Eesti muuseumide töötajad, Tallinna Kunstihoone töötajad, 8-aastased ja nooremad lapsed, õigusvastaselt represseeritud ja ka represseerituga võrdsustatud isikud, puudega inimene ja tema saatja, ajakirjanikud, õpilasekskursiooni saatev õpetaja, EKA, TLÜ kunstide osakonna ja ajaloo instituudi, TÜ kunstiajaloo osakond ning Pallase üliõpilased ja Tartu Kunstikooli ning Tartu Lastekunstikooli õpilased.

Ajateenistuses ja sõjalistes organisatsioonides töötavad isikud pääsevad määramata ajaks ehk sõja lõpuni Ukrainas (töö)tõendi ettenäitamisel Tartmusi tasuta.
Ukraina kodanikud pääsevad määramata ajaks ehk sõja lõpuni Ukrainas isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel Tartmusi tasuta.

tasuta dokumendi ettenäitamisel
Õpilased, üliõpilased, pensionärid, Eesti Kunstnike Liidu ja Tartu Kunstnike Liidu liikmed ja Töötukassas registreeritud töötudsooduspilet dokumendi ettenäitamisel
Tasuta külastuspäevad rahvusvahelisel muuseumipäeval (18.05.), Tartu Kunstimuuseumi sünnipäeval (17.11.) ja Tartu linna päeval (29.06.).
Iga kuu viimane reede on ühe-euro reede!
Professionaalse tehnikaga pildistamine ja filmimine kokkuleppel muuseumiga.

 

 

Muuseumikülastaja meelespea! 

Tartu Kunstimuuseum ei vastuta riidehoidu jäetud riiete, raha ja väärisasjade eest.
Söögi ja joogiga ei ole lubatud ekspositsiooni siseneda.
Ebakaines olekus ei ole lubatud muuseumi külastada.
Müüdud pileteid ja meeneid tagasi ei osteta.
Teisi külastajaid häiriva pideva müra tegemine on keelatud.
Muuseumi külastuse ajal vastutavad alaealiste laste tegevuse ja tervisliku seisundi eest nende vanemad või täiskasvanud saatjad. Lemmikloomade tegevuse eest vastutavad nende omanikud.
Pildistamine enda tarbeks on lubatud, kuid palume mitte kasutada välku, et kaitsta kunstiteoseid. Muudel eesmärkidel, nagu reklaam, ajalehefotod, jne, pildistamiseks ja filmimiseks tuleb eelnevalt luba küsida Katrin.looke@tartmus.ee või telefonil 51980660.