fbpx

Näituse „Vaata mind! Kuula mind!” finissage 

Näituse „Vaata mind! Kuula mind!” finissage Tartu Kunstimuuseumis pühapäeval, 04. juunil kell 13.00.

Eestis elavaid venekeelseid naiskunstnike tutvustava näituse „Vaata mind! Kuula mind!” lõpetab kunstnik Tanja Muravskaja, koreograaf ja luuletaja Sveta Grigorjeva ning kunstikriitik Reet Varblase vestlusring.

Kuigi kümnel näitusel „Vaata mind! Kuula mind!” osaleval kunstnikul on väga erinev taust, loominguline lähenemine ja karjäärikaar, on neil ka kolm ühist nimetajat: nad on naised, nende karjääri kese on Eesti ning üks nende peamisi igapäevakeeli on vene keel.
Nii autorite endi kogemus kui viimase kahe kümnendi erinevad uurimused näitavad, et Eesti tööturul on väga tugev etniline segregatsioon. Koos meie ühiskonnas ikka veel valitsevate soostereotüüpidega ning loominguliste töötajate majandusliku ebastabiilsusega on vene keelt rääkivail naiskunstnikel vaja edu nimel astuda mitte paar, vaid sageli väga palju samme teistest autoritest rohkem.

Vestlus on eesti keeles ja osalemiseks on tarvis soetada muuseumipilet.

Loe näituse kohta lisaks.

Jälgi üritust Facebookis.