fbpx

Välja kolimine, üles liikumine, tööle minemine

Välja kolimine, üles liikumine, tööle minemine

3. aprillil kell 17.00 leiab aset arutelu üritus Rootsi immigrantide segregatsioonist.

Vestlust juhivad näituse “Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist” kuraator Hanna-Liis Kont ja doktorant Kati Kadarik.

Kati Kadariku doktoritöö uurib, kas elukoha segregatsioon takistab integratsiooni ja ähvardab Euroopa ühiskondade sotsiaalset sidusust nagu kujutatud domineerivas Euroopa arutelus? Või võib sel olla positiivseid aspekte, näiteks pakkudes vähemusrahvustele juurdepääsu etnilistes kogukondades leiduvale sotsiaalsele kapitalile? Käesolev doktoritöö analüüsib kontekstitundlikult, kas seos elukoha segregatsiooni ja sotsiaalse integratsiooni vahel on vastavuses poliitiliste prioriteetidega luua sotsiaalselt ja ruumiliselt sidusaid linnu.

Käesolev uurimus täiendab olemasolevat teadmist: esiteks problematiseerides, kuidas piiritleda naabruskondi ning teiseks rõhutades erinevate kontekstide ja inimeste välistaustade tähtsust. Doktoritöö järeldab, et seos elukoha segregatsiooni ja sotsiaalse integratsiooni vahel on keeruline ja nüansirohke: see sõltub grupist ja erinevatest taustadest, asustuskontekstist Rootsis ja naabruskonna kontekstist linnades, see muutub ajaga ja on mõjutatud sellest, milliseid naabruskonna konteksti mõõtmeid rakendada.

Hanna-Liis Kont annab näitusest lühikese ülevaate ning Kati Kadarik räägib Rootsi immigrantide sotsiaalsest integratsioonist. Pärast seda on kõik oodatud osavõtma vestlusringist.

Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist

Rootsi on tuntud riigina, mis panustab palju oma inimeste sotsiaalsesse heaollu ja võrdsusse. Samuti on Rootsi olnud äärmiselt avatud immigratsioonipoliitikaga, olles viimastel aastatel vastu võtnud suure hulga sõjapõgenikke (enim aastal 2015). Sellegipoolest tuleb võõra tausta või teistmoodi eluviisidega inimestel ka Rootsis igapäevaselt silmitsi seista selliste probleemidega nagu kohanemisraskused, kõrvalejäetus ja diskrimineerimine. Need probleemid on aktuaalsed ka mitmete kunstnike jaoks. Läbi teoste väljendatakse oma emotsioone ja isiklikke kogemusi ning püütakse tõsta ühiskonna teadlikkust vähemusgruppide või kõrvalejäetute olukorrast.

Kuigi tegu on rootsi nüüdiskunsti näitusega, on osalevad kunstnikud väga erineva taustaga: nende seas on nii immigrante, immigrantide lastena juba Rootsis sündinud kunstnikke kui ka mitmenda põlve rootslasi. „Kuraatoritena seisime seega dilemma ees, keda me multikultuurses ühiskonnas üldse loeme rootsi kunstnikuks. Otsustasime lähtuda lokaalsusest ehk aktiivsusest rootsi kunstiväljal, mitte sünnimaast ega kodakondsusest,“ selgitavad kuraatorid autorite valikut.

 

Üritusel osalemiseks tuleb soetada näitusepilet, mis maksab 4 €. Üritus leiab aset Tartmusi II korrusel.

Üritus on inglise keeles.