fbpx

„Muuseumi akadeemia“ üritus teemal naiskunstnik ja tema aeg

Olete oodatud Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste „Naiskunstnik ja tema aeg“ esitlusele ning naiskunstnike teemalisele arutelule, neljapäeval, 19. veebruaril kell 18.00. Tartu Kunstimuuseumis (Raekoja plats 18).  Esitluse ja arutelu viivad läbi Eesti kunstimuuseumi kuraatorid, kunstiajaloolased  Tiina-Mall Kreem ja Kersti Koll.


Eesti Kunstimuuseumi Toimetised. Naiskunstnik ja tema aeg.

Tartu Kunstimuuseumi üritustesarjas „Muuseumi akadeemia“ tutvustatakse 2014. aasta lõpus üheksanda numbrini jõudnud perioodilist väljaannet „Eesti Kunstimuuseumi Toimetised“  ning selle viimast teemanumbrit  „Naiskunstnik ja tema aeg“.  Viimane kätkeb Eesti naiskunstnike elule ja loomingule pühendatud uurimusi 18. sajandi lõpust kuni Teise maailmasõja järgsete aastateni põhifookusega 20. sajandi esimesel poolel.

Erinumber on temaatiliselt välja kasvanud ning jätkuks Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Adamson-Ericu muuseumis 1995. aastast alates toimunud uurimuslikule näitustesarjale „Eesti esimesi naiskunstnikke” ning aastast 2002 toimunud seminaridele „Naiskunstnik ja tema aeg”. Tegemist on Eesti Kunstimuuseumi ühe pikemaajalisema ning jätkuva projektiga. Kunstiloos marginaalsema, kohati ka varjatum poolega tegeldes on naiskunstnikele pühendatud näituste ja seminaride sarja korraldajaid ja kuraatoreid huvitanud, millised olid sajandivahetusel ja 20. sajandi alguskümnenditel emantsipeeruva modernse, nn uue naise eneseteostuslikud pürgimused ning naiskunstnike tegevusvõimalused tugevate sooliste stereotüüpidega ühiskonnas.

Tartu Kunstimuuseumis on esitletav kogumik „Naiskunstnik ja tema aeg“ saadaval hinnaga 9,8 EUR + käibemaks.

Osalemine TASUTA!

Lisainfo:

Hanna-Liis Kont
näituste osakonna koordinaator
744 1920
hannaliis@tartmus.ee