fbpx

Loeng näitusel „Ado Vabbe. Wunderbar”

29. septembril kell 18.00

Tartu Kunstimuuseum kutsub osa saama Merlin Kirikali loengust näitusel „Ado Vabbe. Wunderbar“.

Loengus kõneleb Kirikal eeskätt noore Ado Vabbe loomingust, sealhulgas tema dünaamikalembusest – ajastule laiemas plaanis omasest –, vaadeldes ühtlasi, millest ja kuidas Vabbe inspireerus. Samuti analüüsib ta Vabbe aktiivset koostööd siurulastega, eriti Johannes Semperiga, pakkudes ka tõlgendusi Vabbe mitmekülgsest keha- ja sookujutusest.

Merlin Kirikal on Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur. Tema uurimishuvid on eesti dekadentliku ja modernistliku esteetika komplekssed seosed rahvusvahelise mõtteloo, ilukirjanduse ja kunstiga ning feministlik ja sootundlik kultuuriuurimus, sh „uue naise“ loomise viisid Eesti kultuuris 20. sajandi esimesel neljal kümnendil.

Praegu uurib ta Johannes Semperi proosaloomet ETAGi finantseeritavas projektis „Tsiviliseeritud rahvuse teke. Dekadents kui üleminek 1905–1940“.

 

Loe näituse kohta lisaks.

Jälgi üritust Facebookis.