fbpx

Kuraatori tuur “Isekeskis. Naine kujutamas naist”

11.aprillil kell 17.00 tutvustab kuraator Kadri Asmer näitust “Isekeskis. Naine kujutamas naist”. Ekskursioon on eesti keeles ja osalemiseks on tarvis soetada näitusepilet.

Näitus keskendub küsimusele, kas ja kuidas on muutunud naise kujutamine kunstis naiste pilgu läbi. Eksponeerimisel on 69 teost 35-lt autorilt. Väljapanek pakub ajaloolist tagasivaadet Eesti naiskunstnike loomingule 1920. aastate algusest kuni 1980. aastate lõpuni, rõhuasetusega Tartu kunstnikel.

Näha saab erinevaid töid mitmetelt tunnustatud autoritelt (näiteks Silvia Jõgever, Kaja Kärner, Natalie Mei, Karin Luts jt), aga ka vähem näidatud kunstnike (Ella Mätik, Erna Kreischmann, Silvia Leitu) loomingut. Naiste omavaheline sõprus ja tihe läbikäimine on olnud aluseks teineteise portreteerimisele ning isekeskis kunstiküsimuste arutamisele, millest tuleneb ka väljapaneku pealkiri.

Jälgi üritust Facebookis.

 

Näitusevaade. Foto: Taavi Piibemann