fbpx

Tartu Kunstimuuseum toetab ülikoolide hoiatusstreiki. Avame muuseumi uksed kolmapäeval (05.06) hilisemal kellaajal – kell 13.00!

Hoiatusstreik ülikoolide palgatõusu ja teadusleppe täitmise toetuseks

Streiginõue: Ülikoolide töötajate palkade oluline tõstmist hiljemalt 1. jaanuarist 2020, mille eelduseks on valitsuse valmisolek täita 2018. aasta detsembris sõlmitud Teaduslepet.

Töötüli taust: 23. aprillil toimunud Rektorite Nõukogu ja UNIVERSITASE laiendatud delegatsiooni kohtumisel informeerisid ametiühingud tööandjaid kavatsusest esitada sektoritaseme kollektiivlepingu projekt ja asuda läbirääkimistesse palgatõusu, puhkuse ning muude oluliste küsimuste üle. UNIVERSITASe nimel esitasid ametiühingud 7. mail Ülikoolide üldtöökokkuleppe projekti ja ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks.

Ametiühingud lähtusid oma tegevuses 2018. aasta lõpus sõlmitud Teadusleppest, millega erakonnad kohustusid suurendama teaduse rahastamist ühe protsendini SKT-st kolme aasta jooksul. Valitsus teatas esmaspäeval, et riigieelarve strateegiasse sisse kirjutatud teaduse rahastus püsib tasemel 0,71% SKT-st ja lähiaastatel Teaduslepet täita ei õnnestu. See seab ohtu palgatõusu läbirääkimised.
#teadusematus #üksprotsent #SuurSammTeadusele #AkadeemilisedAmetiühingud

Facebooki üritus