fbpx

Tartu Kunstimuuseum annab teada, et kooskõlastatult Kultuuriministeeriumi kantsleriga on jäetud kohaldamata korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirang (KVS § 11 lg 3 p 5 alusel) ning direktori kohusetäitjale on antud ühekordne luba lepingu sõlmimiseks endaga seotud isikuga järgmistel juhtudel:

1) Näituste „Hõbetüdrukud. Fotograafia retušeeritud ajalugu“ (12.06.2020—27.09.2020), „Vaikiv“ (17.07.2020—27.09.2020) ja „FinnCycling-Soumi-Perkele! Volume 2“ (17.07.2020—27.09.2020) tekstide tõlkimine (EST-ENG; ENG-EST) P.Talvistu ja ettevõtte OÜ ArtArt poolt.

2) Alan Proosa isikunäituse (16.10.2020—31.01.2021) ja Tiit Pääsukse isikunäituse (22.10.2020—31.01.2021) tekstide ning mõlema näitusega kaasneva trükise tekstide tõlkimine (EST-ENG; ENG-EST) P.Talvistu ja ettevõtte OÜ ArtArt poolt.