fbpx

Tartu Kunstimuuseum loosib välja külastajamängu raames sõbratassid (Tiit Pääsuke teosetega „Kris ja Kris I“ ja „Kris ja Kris II“) ja Tartmusi aasta pileti (üks pilet).

Kampaania tingimused:

 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi Tartu Kunstimuuseum, aadressiga Rüütli 23, Tartu 51006.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania kestab ajavahemikus 10.02.2021—14.02.2021
 4. Kampaanias ei või osaleda Tartu Kunstimuuseumi töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaania auhinnaks on sõbratassid (Tiit Pääsuke teosetega „Kris ja Kris I“ ja „Kris ja Kris II“) ja Tartmusi aasta pilet (üks pilet).
 6. Kampaanias osalemiseks peab olema täidetud loosisedel ja asetatud Tartu Kunstimuuseumis asuvasse loosikasti.
 7. Loosimine viiakse läbi 17.02.2021.
 8. Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 9. Auhinna võitja nimi avalikustatakse Tartu Kunstimuuseumi kodulehel ja Facebooki lehel 17.02.2021.
 10. Kampaania korraldaja võtab võitjaga ühendust ning väljastab auhinna võitjale ajavahemikul 18.02.2021—17.03.2021. Auhinna üleandmine toimub võitja ja kampaania Korraldaja vahel kokkulepitud kohas. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 17.03.2021 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
 11. Kampaania korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania korraldaja kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 12. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja aadressil www.tartmus.ee
 13. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 14. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 15. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania korraldaja.
 16. Lisainfo saamiseks palume pöörduda Tartu Kunstimuuseumi poole e-posti teel aadressil tartmus@tartmus.ee
 17. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Rüütli 23, Tartu 51006 või e-posti aadressil tartmus@tartmus.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.