fbpx

Tartu Kunstimuuseumi otsimängus osaledes ootab kõiki üks tasuta kogu maja pilet (üksik- või perepilet). Kümme kiiremat vastajat saavad kingituseks ka maikuus ilmuva Eike Epliku loomingut käsitleva raamatu.

Kampaania tingimused:

 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi Tartu Kunstimuuseum, aadressiga Rüütli 23, Tartu 51006.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania kestab ajavahemikus 27.04.2021—31.08.2021
 4. Kampaanias ei või osaleda Tartu Kunstimuuseumi töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaania auhind. Kõiki otsimängus osalejaid, kes leiavad objektid tuurist ja saadavad kuvatõmmise augusti lõpuni kassa@tartmus.ee ootab üks tasuta kogu maja pilet (üksik- või perepilet). Kümme kiiremat, kes leiavad objektid tuurist saavad kingituseks ka maikuus ilmuva Eike Epliku loomingut käsitleva raamatu.
 6. Kampaanias osalemiseks peab leidma Eike Epliku tuurilt käe, teo ja ämbliku, saatma neist tehtud kuvatõmmised meiliaadressile kassa@tartmus.ee
 7. Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 8. Auhinna (Eike Epliku loomingut käsitleva raamatu) võitjate nimed avalikustatakse Tartu Kunstimuuseumi kodulehel ja Facebooki lehel.
 9. Kampaania korraldaja võtab Eike Epliku loomingut käsitleva raamatu võitjatega ühendust ning väljastab auhinna võitjatele ajavahemikul 01.05.2021—31.05.2021. Auhinna üleandmine toimub võitja ja kampaania Korraldaja vahel kokkulepitud kohas. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 31.05.2021 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
 10. Kampaania korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania korraldaja kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 11. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja aadressil tartmus.ee
 12. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 13. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 14. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania korraldaja.
 15. Lisainfo saamiseks palume pöörduda Tartu Kunstimuuseumi poole e-posti teel aadressil tartmus@tartmus.ee
 16. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Rüütli 23, Tartu 51006 või e-posti aadressil tartmus@tartmus.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.