fbpx

Tartmus 75! Uus maja

Ruumiprobleem on muuseumi saatnud alates selle loomisest 1940. aastal. Sõja ajal olid muuseumi kogud mitmetes kitsastes ruumides Tartu kesklinnas ning said 1943. aastal pommitabamuse, mille järel kunstiteosed koliti ülikooli peahoonesse ja osaliselt evakueeriti Tartust välja Väätsale. Pärast sõda anti ajutiselt muuseumi käsutusse hoone Vallikraavi 14. Muuseum töötab sellel “ajutisel” pinnal tänaseni.

Aastakümneid on fantaseeritud uuest muuseumihoonest, tehes aeg-ajalt ka samme unistuse realiseerimiseks. Lahenduseni pole muuseum tänaseks, oma 75. sünnipäevaks veel jõudnud. Ühiskond pole kolmveerandsajandi jooksul suutnud mobiliseerida sedavõrd palju ressurssi ja head tahet, et see hoone muuseumile ehitada. Näitus ei ole nostalgiline pilk minevikku, vaid pigem ajaloo kaudu tee otsimine muuseumi edasiseks arenguks. Näitusel eksponeeritakse muuseumi varasemad projekte ning arutletakse muuseumi kui institutsiooni muutumise üle ajas. Kaasaja ja tuleviku teemaga muuseumis töötavad ka projekti kaasatud kunstnikud, kelle tööd valmivad spetsiaalselt antud näituse tarvis.

Näitusel näeb projekte eri ajastutest, mis kahjuks arhitektuurseks lahenduseks ei vormunud. Väljas on kaks Vallikraavi 14 majale valminud juurdeehituse kavandit (autoriteks Raul Kivi ja Merike Raid), samuti sama tänava nurgale kavandatud skulptuuriaia eskiisid Kersti Lootuselt ja Krista Roosilt. Suisa lähiajast pärineb aga palju kõneainet tekitanud linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi arhitektuurikonkursi võidutöö Palimtsest.

Uus maja pole ainult füüsilise ruumi küsimus, see on küsimus institutsiooni kestmisest ja mis kõige tähtsam – kunstiteoste säilitamisest tuleviku tarbeks. Kuhu panna teosed, kui majas pole enam kohta isegi riiulile? Kuidas jätkata kogumist, kui hoiutingimused on ammendunud? Kuidas leida ressursse kultuurile kahaneva rahvastiku tingimustes? Millised on alternatiivsed võimalused muuseumi tegevuse jätkamiseks homme ja saja aasta pärast?

Näituse graafilise lahenduse on loonud Mariana Hint, tekstid tõlkis Peeter Talvistu, installatsioonitiimi kuulusid Urmo Teekivi, Arvi Kuld, Nele Ambos, Margus Joonsalu ja Ago Teedema, haridusprogrammid koostas Kristel Sibul.

Kuraatorid: Rael Artel ja Tiiu Talvistu
Osalevad kunstnikud: Jaan Elken, Minna Hint, Toomas Kalve, Flo Kasearu, Leonhard Lapin, Kaido Ole, Laura Põld, Anu Vahtra.
Arhitektid: Heino Halliste, Maie Everst, Ülo Kulgver, Tiiu Loit ja Ervin Sedman; Tiit Kaljundi; Raul Kivi; Kersti Lootus ja Krista Roosi; Merike Raid; Tõnu Laigu, Koit Ojaliiv, Mari Rass, Elo Kiivet ning kaasautorid Asko Uukado ja Holden Vidas OÜ QP Arhitektid.
Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital ja Tartu Linnavalitsus.
Korraldajad tänavad Eesti Arhitektuurimuuseumi, Tartu Linnaraamatukogu, Tartu Linnamuuseumi, Ennistuskoda Kanut, Muinsuskaitseameti Arhiivi.

Näitusevaated
Meediakajastus

G. Nõmm, Tartu kunstimuuseum fantaseerib 75. sünnipäeval uuest majast. – kultuur.err.ee 6. IX 2015, http://kultuur.err.ee/v/kunst/fc4c1760-e529-46b5-acc5-d30c4a422910/tartu-kunstimuuseum-fantaseerib-75-sunnipaeval-uuest-majast

K. Kivirähk,  Lapin, Maiste ja pidu kolmapäeva õhtul Tartus. – Sirp 20. XI 2015, http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/lapin-maiste-ja-pidu-kolmapaeva-ohtul-tartus/