fbpx

Tampere rühmitus KoeMiesKoe

Näituse nimetus ja ühtlasi kunstnike rühma tunnussõna on Koemieskoe. Kunstnikud on ise selle lahti seletanud nõnda: “Koemieskoe loob assotsiatsioone, seotud enese katsetamise, katse, kogemise ja proovimisega. Rühma liikmed teevad ekskursse meelte neelukohtadesse ja võtavad oma seisukoha elunähtuste suhtes. Nad esitavad oma nägemused ja vaated mitmemõõtmelises visuaalses keeles ja seavad iseend katsetaja ja katsetatava ossa.”

Koemieskoe rühma kunstnikud on üheaegselt nii graafikud ja maalijad kui performance’ide, ruumiliste objektide ja installatsioonide loojad. Nad kasutavad oma teostes videot, graafika- ja fotomenetlust või erinevaid maali- ja segatehnikaid. Kõik nende näitused on üles ehitatud omavaheliste vestluste ja vastandjõudude põhimõttel. Lisaks oma teostele on igal näitusel rühma poolt väljavalitud teemaga seotud teosetervik, mida kavandatakse ja luuakse ühiselt. Näitus saab iga kord oma näo konkreetse näituseruumi järgi. Tartu Kunstimuuseumi ruumides eksponeerivad Koemieskoe rühma liikmed graafikat, maale, fotosid ja ruumilisi objekte.

Kuraator(id) : Ene Asu-Õunas