fbpx

PALLAS

Tartu Kunstimuuseum avab näituse kunstikoolist Pallas

Neljapäeval, 1. oktoobril kell 16 avab Tartu Kunstimuuseum näituse PALLAS, mis on pühendatud täpselt 90. aastat tagasi uksed avanud samanimelisele ateljeele skulptuuri, maali ja joonistamise alal. Eesti kunstiloos legendaarseks muutunud kunstikool Pallas on fenomeniks, mis andis näo kogu meie rahvusliku kunsti kujunemisele.

Ettevõtmise ellukutsujateks olid kunstiühingu Pallas kunstnikud Konrad Mägi, Anton Starkopf ja Ado Vabbe, kellele peatselt lisandus ka Nikolai Triik. Tööd alustati Pariisi vabaateljeede põhimõttel, aastatega muutus koolitus süsteemsemaks ning alates 1924. aastast oli tegu kõrgkooliga. Pallas jäi Eesti Vabariigis ainsaks kujutavat kunsti õpetavaks kooliks, tegutsedes kõik need aastad eraõppeasutusena. Aastatel 1924–1943 jõudis lõpudiplomini 90 kunstnikku, neist 61 maalijat, 17 skulptorit ja 12 graafikut. Koolituse keskmes oli tugev natuuristuudium, mis andis õpilastele hea professionaalse aluspõhja. Oma kunstnikumina pidi iga lõpetaja ise leidma, sellele aitasid kaasa kooliajal, põhiliselt aga pärast lõpetamist toimunud välisreisid. 1920. aastate alguses oli tähelepanu keskmes ekspressionismi sünnipaik Saksamaa, kümnendi keskel tõusis huviorbiiti Pariis.
 
Kooli esimene kümnend oli otsivam ja rabelevam, samas aga loominguliselt eksperimenteerivam. 1930. aastate pingeterohkes maailmas tõusis aga kõikjal Euroopas ausse looduslähedasem kujutamislaad, millega haakusid ka pallaslaste muutumised. Elulähedaste põlvkonna poeetiline realism ammutas ainest kohalikust elu-olust ja nn Pariisi grupi kunstnikud, kes pöörasid suuremat tähelepanu modernismiklassikale, lähtusid enam “kunst kunsti pärast” põhimõtetest, panustades oma töis puhtmaalilistele väärtustele.
Pallasest võrsunud kunstnikud täiendasid 1920. ja 1930. aastatel hoogsalt meie kunstnike ridu ja eesti kunsti toonane nägu oli paljuski just nende kujundatud. Pallase koolkond kujunes välja kooli avatud ja erinevaid loomingulisi tõekspidamisi respekteerivas õhkkonnas, mis soosis iga individuaalse ande arengut.
 
Avataval näitusel kõrvutatakse Pallase õpilaste ja õpetajate loomingut, keskendudes erinevate kümnendite iseloomulikumatele kunstisuundumustele. Uuritakse koolituse alustalasid, kus suurt rõhku pandi aktistuudiumile.
 
Näitusel on esindatud nii õppejõudude Nikolai Triigi, Ado Vabbe, Konrad Mägi, Anton Starkopfi, Georg Kindi, Magnus Zelleri kui ka õpilaste Eduard Wiiralti, Ferdi Sannamehe, Kuno Veeberi, Natalie Mei, Karin Lutsu, Hando Mugasto, Arkadio Laigo, Aleksander Vardi, Juhan Muksi, Martin Saksa, Kaarel Liimandi, Andrus Johani, Kristjan Tedre, Aino Bachi, Agathe Veeberi, Salome Trei, Eduard Rüga, August Vommi, Linda Sõbra, Elmar Kitse, Eduard Timbermanni, Endel Kõksi, Karl Pärsimäe, Eerik Haameri ja paljude-paljude teiste meie kunstiloo lahutamatuks osaks saanud kunstnike looming.
 
Väljapandud tööd pärinevad Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi kogudest.

Näituse kuraatorid: Mare Joonsalu ja Tiiu Talvistu