fbpx

Maadeavastaja Milius

Alates 12. novembrist on Tartu Kunstimuuseumi projektiruumis avatud näitus ülimõjukast Tartu kunstikogujast Matti Miliusest (1945–2015). Väljapaneku fookuses on Miliuse tutvustevõrgustik, eriti kunstiringkondades väljaspool Tartut. Eksponeeritud on mitmed Miliusele kuulunud avangardi tippteosed kunstnikelt nagu Ilya Kabakov ja Leonhard Lapin. Näitus „Maadeavastaja Milius“ jääb avatuks 31. detsembrini 2016.

Näituse eesmärgiks on heita valgust Matti Miliuse tegevusele kuraatori, koguja ja karakterina nii teistes Eesti paikades kui Eestist kaugemal. Pealkiri „Maadeavastaja Milius“ viitab tema ambitsioonile laiendada oma kunstikogu geograafiliselt. Milius oli koguja ja kuraatorina aktiivne nii nõukogude ajal kui pärast taasiseseisvumist. Suure osa nõukogude ajal kogutust moodustas just liiduvabariikide – Läti, Leedu, Ukraina, Venemaa, Armeenia ja Aserbaidžaani kunst. Taasiseseisvumise järel lisandusid soome kunstnike tööd.

Matti Miliuse kunstikogu on olnud üks Eesti suurimaid, tippajal kuulus sinna üle 150 maali ning umbes 2000 graafilist lehte ja eksliibrist. Oma elu jooksul sai ta töid mitmesajalt eri kunstnikult, tavaliselt ilma rahata. Miliuse põhihuviks oli oma kaasaegsete avangardistlik, nõukogude ajal ametlikult tunnustamata kunst.

Lood Miliusest, mida näitusel näha-kuulda saab, annavad aimu, kuidas sai kollektsioon selliseks, nagu see oli. Miliuse suhe kunstnikuga oli alati isiklik ja seeläbi oli kollektsioon suuresti tema sõprade-tuttavate nägu. Omaette tähelepanu on näitusel pööratud pseudonüümile Moguchi ning Miliuse osavõttudele mitmetest häppeningidest, mis näitavad Miliust kui loomupärast esinejat – omadus, mis talle kunstikogumisel samuti abiks tuli.

Väljapanekus on rikkalikult fotosid, intervjuusid, tekste ja Matti Miliusega seotud esemeid. Miliuse kogust on valitud välja mitmed, ent kaugeltki mitte ainsad talle kuulunud avangardi tippteosed, mis jõudsid tema kätte kunstiretkedel Soome, Lätti, Leetu ja Venemaale.

Näitus moodustab osa Tartmusi arhiiviprojektist Tartu’88, mille eesmärgiks on põhjalikumalt kaardistada viimase 25 aasta Tartu kunstielu võtmeteemad ja -figuurid.

Näitusel on esindatud järgmised kunstnikud: Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė (LT), Ilmārs Blumbergs (LV), Gleb Bogomolov (RU), Haralds Elceris (LV), Toomas Griin, Aime Hansen, Jorma Hautala (FI), Danutė Jonkaitytė (LT), Ilya Kabakov (RU/US), Linas Leonas Katinas (LT), Raivo Kelomees, Lauri Kulpsoo, Leonhard Lapin, Tõnu Noorits, Miervaldis Polis (LV), Ain Protsin, Eduard Šteinberg (RU), Raivo Tasso, Malev Toom, Reiu Tüür, Silver Vahtre ja Toomas Vint.

Kuraator: Ruuda Liisa Malin
Näituse koordinaator: Peeter Talvistu
Näituse toimkond: Inrek Aavik, Nele Ambos, Merli-Triin Eiskop, Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu, Hanna-Liis Kont, Kadri Mägi ja Ago Teedema

Tänud: Renna Ali, Mati Aun, Inese Baranovska, Lilija Dinere, Viktor Gurov, Pikkar Joandi, Tiiu Kimber, Kaisa Kivimaa, Mart Lepp, Jane Liiv, Harry Liivrand, Jaan Malin, Vladimir Pavlov, Tiina Piikmann, Olga Pole, Margus Punab, Kristjan Raba, Inga Rätsep, Aet Sorokolet, Riho Suurmets, Toms Zvirbulis, Peeter Urbla, Andris Vitolins

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Meediakajastus

R. Hanson, Milius kogus reisides kunsti. – Tartu Postimees, 12. XI 2016, http://tartu.postimees.ee/3906157/milius-kogus-reisides-kunsti?_ga=1.87630235.240739588.1438580099