fbpx

Ma võtan oma elust mõned aastad

Kolmapäevast 18. märtsist on Kunstikabinetis avatud näitus “Ma võtan oma elust mõned aastad”. Need Jüri Üdi luuleread nagu ka eksponeeritud kunstiteosed pärinevad 1970. aastatest. Väljapanek on dialoogis samas avatud näitusega “Noorus kui elustiil”.

Miks just 1970. aastad? See on kümnend, mille juhatasid sisse 1968. aasta sündmused, mille järgselt elu ei olnud enam endine ei Lääne ühiskonnas ega ka meil siin toonases Nõukogude Eestis. Vaba maailma raputasid üliõpilasrahutused ning Praha kevade mahasurumine purustas sula ajal tekkinud illusioonid, põhjustades meelekibeduse õhkkonna. See oli kümnend, mille lõppakordiks oli Ants Juske ja Linnar Priimäe 1978. aastal kirjutatud essee “Tartu sügis”, kus toonast noorte põlvkonda iseloomustati kui indolentset elik ükskõikset.

Eelneval kümnendil oli ellu astunud esimene põlvkond, mida seostatakse noortekultuse algusega. See on aeg, kui kasutusele tuleb mõiste noortekultuur ja rõhutatakse mõtet “noorus kohustab”. Neid kohustusi tõlgendas igaüks aga omal moel. Uus põlvkond tõi endaga kaasa esteetilise murrangu, mis mõjutas kõiki kultuuri valdkondi. Näitusel astub Ludmilla Siimu portreel uude kümnendisse poeet Jüri Üdi, kes seisab tühjal väljal sõrmede vahel põlev tikk. Järgnenud uude aega astuvad aga bravuurselt Tartu noored kunstnikud Miljard Kilgi maalil “Let’s go”.

Üks kümnend on tinglik ajaühik. Ka ühes hetkes tegutsenud noorte koondamine ühise mütsi alla on tinglik samm – tegelik elu on alati tunduvalt rikkam. Samas on märgiline, et kümnendit alustav poeetiline estetism asendus 1980. aastal maalitud hüperrealistliku sahtliga, mille Ilmar Kruusamäe on pühendanud Ants Juskele, kelle stagneeruv ühiskond surus oma mõtete avaldamise eest sisepagulusse. Jüri Üdigi asus luuletusi avaldama Juhan Viidingu nime all.

Kas need väärtus- ja eluhoiakud vastanduvad või astuvad dialoogi praeguse noorte põlvkonna omadega?

Näitusel “Ma võtan oma elust mõned aastad” annavad oma tõlgenduse noorusele Ludmilla Siim, Aili Vint, Peeter Mudist, Kaarel Kurismaa, Jaak Olep, Peeter Urbla, Miljard Kilk ja Ilmar Kruusamäe. Eksponeeritud teosed pärinevad Eesti ja Tartu Kunstimuuseumi kogudest.
Kuraator: Tiiu Talvistu

Näitusevaated
Meediakajastus

R. Hanson, Kuraator võttis mõned teosed. – Postimees 22. III 2015, http://pluss.postimees.ee/v2/3131187/kuraator-vottis-moned-teosed