fbpx

Kunstikabineti näitus Jevgeni Zolotko. Leigus

Kolmapäeval, 18. detsembril kl 17.00 avatakse Tartu Kunstimuuseumis Jevgeni Zolotko ruumiinstallatsioon “Leigus. Proloog”, mis tegeleb neutraalsuse, igavuse ja määratlematuse temaatikaga.

Milline on selline, mis pole ei must ega valge, ei halb ega hea, ei soe ega külm, ei see ega teine? Jevgeni Zolotko on viimastel aastatel tegelenud just neutraalsuse ja hallide alade küsimuse uurimisega. Loomulikult ei allu leiguse ja kahevahel olemise teema teadusliku uurimistöö metoodikale, kunstnik on pigem püüdnud halle alasid, kaardistamata tsoone ja ebamäärasust kaasaegse kunsti vahenditega tunnetada ja mõtestada. Samas suunas kulgeb ka “Leigus”, mille peamisteks märksõnadeks on määratlematus, igapäevane tavaline olemine ja ekstreempunktide puudumine. Näitusesaali on tekitatud võimalikult mittemidagiütlev omailm, mis vaataja mõtet ühelt poolt suunab, kuid samas ka piirab. Võib-olla polegi vaja “Leigust” väga täpselt defineerida, sest tegemist on katsega määratleda määratlematut.

Installatsiooniga “Leigus. Proloog” kaasneb e-buklett, milles on pikem intervjuu kunstnikuga nii installatsioonist “Leigus” kui ka tema loomingust ja maailmanägemisest laiemalt.

Trükise on koostanud ja toimetanud Rael Artel, keeletoimetanud Anti Saar ja kujundanud Jaan Evart. Eesti keeles, 12 lehekülge.

JEVGENI ZOLOTKO (snd 1983) on Tartus elav ja töötav kunstnik, kes lõpetas 2008. aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuriosakonna ning hiljem Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide magistriprogrammi. Ta võitis 2011. aastal esimena Köler Prize’i kunstipreemia. Zolotko eksperimenteerib oma töödes erinevate materjalidega ning loob isiklike kogemuste põhjal ruumi terviklikult hõlmavaid narratiive. Kuueosalise ruumiteose “Asjad” eest pälvinud 2012. aastal Eesti Kultuurkapitali Kujutav ja Rakenduskunsti sihtkapitali preemia.

Projekti “Leigus” saab täies mahus näha galeriis Noorus 30.03.—20.04.2014.

Kunstnik tänab: Rael Artel, Ervin Ivanov, Elvis Kollom, Peeter Krosmann, Kristjan Nagla, Peeter Talvistu, Anti Saar.

Installatsiooni teostamist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kõrgem Kunstikool.