fbpx

Eesti kunsti püsiekspositsioon

Tartu Kunstimuuseumi püsiekspositsioon on koostatud muuseumi enda kogude ja muuseumis asuvate eradeposiitide põhjal. Seekordsel näitusel on väljas 20. sajandi maal ja skulptuur. Näidatakse erinevaid kunstnikerühmitusi eesti kunstiajaloos. Esimese rühmitusena võib vaadelda Ants Laikmaa ateljeekooli (1903-32), mis oli esimene professionaalsel tasemel kunstiõpet andev stuudio Eestis, säravaimaks õpilaseks Oskar Kallis. Tingliku grupi moodustavad Peterburis A. Stieglitzi kunstikoolis õppinud Konrad Mägi, Nikolai Triik, Roman Nyman, Aleksander Tassa, Anton Starkopf, Jaan Koort jt., kellest osa tegi koostööd ka “Noor-Eestiga”.

Esimeseks tõeliseks kunstirühmituseks oli 1918. aastal Tartus moodustatud kunstiühing “Pallas”. Selle liikmete Ado Vabbe, Villem Ormissoni, Kaarel Liimandi, Andrus Johani, Karin Lutsu, Aleksander Vardi, Karl Pärsimägi, Erik Haameri, Elmar Kitse, Endel Kõksi jt. looming moodustab väljapaneku põhiosa. Tallinnas tegutsenud Eesti Kujutavate Kunstnikkude Keskühingu loomingu näiteks on August Janseni, Peet Areni, Johannes Greenbergi, Adamson-Ericu teosed. Ainus rühmitus, mille liikmed viljelesid vaid üht kindlat kunstilaadi, kubismi, oli Eesti Kunstnikkude Rühm, mida esindavad Arnold Akberg, Märt Laarman, Jaan Vahtra, Eduard Ole jt.

1943. a. loodud Eesti Nõukogude Kunstnike Liit jäi mitmeks aastakümneks ainsaks lubatud loomeliiduks. Esimeseks sõjajärgseks rühmituseks tuleb lugeda Ülo Soosteri sõpruskonda, kuhu tartlastest kuulusid pallaslike traditsioonide jätkajad Valve Janov, Kaja Kärner, Lembit Saarts, Silvia Jõgever jt.

1960. – 70ndail tegutsenud kunstnikest on esindatud ANK-64 liikmed Jüri Arrak, Kristiina Kaasik jt., SOUP 69 liikmed Ando Keskküla, Leonhard Lapin, Andres Tolts jt. ning Tartus tegutsenud Visarid Kaljo Põllu, Enn Tegova. Geomeetrilist abstraktsionismi esindavad Jüri Kask ja Mari Kurismaa ning põhiliselt maalilist abstraktsionismi Valeri Vinogradov ja Rein Kelpman. Figuratiivset maali jätkavad Olev Subbi, Tiit Pääsuke ja Peeter Mudist. Unustatud pole ka noorema põlve kunstnikke.

Kuraator(id) : Reet Mark