fbpx

Andres Tolts. Vaikelu

Väljapanek oli austusavaldus hiljuti lahkunud kunstnikule, kes hindas elus ja kunstis esteetilisi väärtusi ning harmooniat.

Kunstnik Andres Tolts (1949–2014) oli legendaarse kunstnikerühmituse SOUP 69 asutajaliikmena koos Ando Keskküla ja Leo Lapiniga radikaalne kunsti uuendaja, kes maalijana leidis varakult oma isikupärase käekirja ning tõusis juba 1980. aastatel eesti kunstis klassiku staatusesse.

Tolts oli maalis nii novaatoriks kui traditsionalistiks. Tema üllatavad värvikooslused ja kontseptuaalne lähenemine kujutavale olid omas ajas midagi sootuks uut. Samas oli ta veendunud maalikunsti väljendusvahendite ainukordsuses, mida ei saa asendada ükski teine meedium. Läbi kogu oma loomingu huvitas teda asjade maailm enam kui elus keskkond. Aastakümnetega pildiruumi komponeerimine tema maalidel pigem teisenes kui tegi läbi drastilisi muutusi, millest annavad tunnistust ka näitusel eksponeeritud 1970. ja 1980. aastate tööd. Toltsi innustas tung korrastatud ja harmoonilise maailma poole. Selles väljendus justkui inimkonna pidev püüd täiuse järele, mis aga ikka püüdmatuks jääb.

Eksponeeritud tööd kuuluvad Tartu Kunstimuuseumi kogusse.
Kuraator: Tiiu Talvistu

Näitusevaated