fbpx

Kodu on teema, mille kohta peaaegu kõigil on midagi kaasa rääkida. Kuid vaikselt peas mõeldud ja  verbaalselt välja öeldud mõtted ei pruugi olla ainuke võimalus koduga seotud emotsioone väljendada. Neid võib esitada hoopis näiteks pildi, luuletuse või filmina. Kunstnikud väljendavad oma mõtteid ja emotsioone sageli oma loodud kunstiteostes. Teatris omakorda kasutatakse selleks teatrile omaseid väljendusvahendeid.
Näitus „Metafoorid kodule“ pakub vaatamiseks ja avastamiseks noorte Eesti kunstnike loodud kunstiteoste mõtisklusi kodu teemal. Neist inspireerituna valmivad töötoas lühikesed omaloomingulised varjuteatri etendused.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli noorem aste

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Tutvuda teatrilavastuse loomise protsessi etappidega. Loomingulisuse rakendamine loovtöös.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
– teab teatrilavastuse loomise etappe
– osaleb loomingulises grupitöös
– märksõnad: varjuteater, näidend, tegelased, dialoog, lavastus, dekoratsioon, kostüüm, näitleja, etendus

KONTROLL JA HINDAMINE
Praktilise töö teostamine töötoas.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Näituseteostega tutvumine.
II osa:
Grupitööna varjuteatri etenduseks valmistumine: lugu, dialoog, tegelased.
III osa:
Etendus.

MUUSEUMITUNNI HIND
2 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801