fbpx

Kaasaegset ühiskonda on muuhulgas kirjeldatud ka kui tõejärgset. Muuseumitunnis tuleb jutuks millist sisu antud mõiste endas kannab ja kuidas erinevad infokeskkonnad peegeldavad ja kujundavad oma tarbijat. Vaatluse all on kunstnik Eve Kase näitus, kelle teosed tegelevad tõe ja fiktiivsuse küsimustega.
Muuseumitunnis osalejad saavad ka ise katsetada kaasaja ühiskonna tõlgendamist kunstnikule omaste võtete abil.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli vanem aste ja gümnaasium

EESMÄRK
Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine. Suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamine. Kunsti ja kaasaegse ühiskonna vaheliste seoste mõistmine.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab vaadata ja analüüsida kunstiteost ning väljendada sellega seotud mõtteid
– arutleb ühiskonnas toimuva teemadel
– märksõnad: vaatemänguühiskond, poliitika, meedia, inforuum, tõejärgsus, fiktsioon, paranoia

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus ja loomingulise ülesande teostus.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Arutelu ühiskonna ja meedia suhetest tõejärgsel ajastul Eve Kase teoste näitel.
II osa:
Kirjanduspõhiste fiktsioonide loomine.

MUUSEUMITUNNI HIND
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801