fbpx

Muuseumitunnis toimub jalutuskäik näitusel „Muutuv Tartu neljas vaates“ Teekond viib meid Tartu linna sümboolse tähendusega kohtadesse, millest räägime legende ja muistendeid. 

On kohad ja paigad, mis on olemas igas linnas. Näiteks võib igast suuremast linnast leida nii vaikseid elurajoone kui tiheda liiklusega tänavaristmikke, nii kaubanduskeskuseid kui väikseid kodutänava poekesi, nii kohvikuid kui mänguväljakuid, nii bussipeatusi kui rohelust pakkuvaid parke. Ja palju-palju muid kohti, mis ühe linna toimimiseks vajalikud. Kuid igast linnast võib lisaks leida ka erilist sümboolset tähendust omavaid kohti ja objekte, mis on just sellele linnale omased. Kunstis on neid erilisi kohti paljud kunstnikud  jäädvustatud ning enamasti on nende kohtadega seotud ka mitmeid legende ja muistendeid.

Käime näitusel „Muutuv Tartu neljas vaates“ ja teeme mõttelise jalutuskäigu Tartu linna sümboolse tähendusega kohtades, mida erinevate ajastute kunstnikud on oma teostel kujutanud. Räägime nende kohtadega seotud lugusid ja legende. Arutame, miks ja kuidas legendid tekivad.

Õpilased loovad ise mõne põneva objekti või paiga kohta oma legendi ja esitavad seda kaaslastele.

Muuseumitund on seotud eesti keele õppekavaga ja kohandatav vastavalt vanuseastmele.

AEG:
11.11.2016–12.03.2017

TUNNI PIKKUS:
70 min

SIHTRÜHM:
Põhikool

EESMÄRGID:
Tutvuda kunstiteostega muuseumis. Arutleda linnaruumi erinevate oluliste kohtade üle. Tutvuda Tartuga seotud legendide ja muistenditega. Omaloomingulise loo väljamõtlemine ja esitamine.

ÕPITULEMUSED:
õpilane
oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
teab Tartu linna sümboolseid kohti ning nendega seotud legende
kirjutab/jutustab valitud pildi põhjal omaloomingulist lugu
esitab lugu, jälgides esituse ladusust ja selgust
teab mõisted: linn, linnaruum, agul, legend, muistend

KONTROLL JA HINDAMINE:
Legendi kirjutamine ja jutustamine.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID:
I osa: Jalutuskäik näitusel
II osa: Iseseisev legendi välja mõtlemine
III osa: Oma legendi esitlemine kaasõpilastele

MUUSEUMITUNNI HIND:
1 € õpilase kohta

LISAINFO:
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801