fbpx

Näitusesaalis toimuvate väitluste teemadeks on poliitika, sõjalised konfliktid, meedia ja paranoiad, aga ka kunsti roll ühiskonnas teravate teemade kujutamisel. Mõtlemisainet selleks pakub Eesti skulptori Art Allmäe isiknäitus „Paint It Black II“. Rühmatöö käigus argumenteeritakse oma väite või rolli kaitseks ja püütakse ümber lükata oponentide omi.

AEG
29.09.2017–14.01.2018

TUNNI PIKKUS
70 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunstiga muuseumis. Praktiseerida argumenteerimis- ja esinemisoskusi. Teadvustada ja mõtestada ühiskonnas aktuaalseid teemasid ja probleeme.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja selle rolli ühiskonna reflekteerimisel
– arutleb poliitika, demokraatia, isikuvabaduste ja meedia rolli üle ühiskonnas
– väitleb ja argumenteerib

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine väitluses.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Näituse „Paint it Black II“ tutvustus.
II osa:
Rühmatöö. Rollide jagamine. Iseseisev töö – argumentide ja vastuväidete koostamine.
III osa:
Väitlus rühmade vahel.

MUUSEUMITUNNI HIND
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801