fbpx

„Puhas kunst on sarnane muusikaga, kus helid ka midagi ei kujuta. Maalikunstnik peab kompositsiooni looma vaid värvidest ning skulptor puhastest abstraktsetest vormidest.“ – Vassili Kandinsky

Abstraktses kunstiteoses ei leia me inimesi, loodust ega esemeid. Aga kui me ei näe selgelt äratuntavaid objekte, siis mida me pildil ikkagi näeme? Miks osa kunstnikest eelistavad väljendada end peamiselt värvide, joonte, pindade, vormide ja rütmide abil? Kuidas kujutavad kunstnikud teostes oma meeleolu ja tundeid?

1.-6. klassi õpilastega katsetame mänguliselt erinevaid võtteid abstraktse kunsti tegemiseks.
7.-9. klassi õpilastega räägime abstraktsionismist kunstnik Lola Liivati loomingu näitel, jälgides tema teekonda läbi erinevate katsetuste ja otsingute oma isikupärase abstraktse käekirjani.

TUNNI PIKKUS
75 minutit

SIHTRÜHM
Põhikool

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine. Tutvuda abstraktse kunstiga. Loomingulisuse rakendamine loovtöös.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab vaadata ja analüüsida kunstiteost ning väljendada sellega seotud mõtteid
– oskab nimetada põhilisi abstraktsionismi suundi
– rakendab loomingulisust loovtöös või töölehe täitmisel
– märksõnad: realism, modernism, abstraktsionism, ekspressiivne, geomeetriline, tegevusmaal

KONTROLL JA HINDAMINE
1.-6. klass: praktilised ülesanded näitusesaalis. 7.-9. klass: vestlus ja praktiline tööleht.

MUUSEUMITUNNI HIND
2 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801