fbpx

Alates valgustusajastust omandas portreekunst erilise tähenduse inimese kui isiksuse ja indiviidi esiletoomisel. Nii aadlike kui rikaste kodanlaste koduseintelt võis leida pildigaleriisid, kus oli jäädvustatud nii perekonna, sõprade kui suurte eeskujude mälestus. Ka üks 19. sajandi silmapaistvamaid Tartu kunstnikke Julie Hagen-Schwarz saavutas nii suurima populaarsuse Baltikumis kui akadeemiku tiitli just portretistina. Muuseumitunnis räägime Hagen-Schwarzi loomingu ja erakordse elukäigu valguses portreekunsti olulisusest oma ajastu portreteerimisel.
Töötoas saavad õpilased ise portreteerida 21. sajandit.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikool

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine. Tutvuda portreekunsti tähenduse ja rolliga ühiskonna kirjeldamisel. Erinevate töövõtete ja loomingulisuse rakendamine loovtöös.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab vaadata ja analüüsida kunstiteost ning väljendada sellega seotud mõtteid
– oskab nimetada olulisemaid 19. sajandi ühiskonna ja kultuuri tunnusjooni
– mõistab portreekunsti tähendust ajaloos
– märksõnad: baltisakslased, portreekunst, autoportree, akademism, realism, naiskunst

KONTROLL JA HINDAMINE
Vestlus näitusesaalis ja praktilise töö teostamine töötoas.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Sissejuhatus. Peatuspunktidega teekond näitusel.
II osa:
Praktiline töötuba haridusklassis. Ülesande täpne sisu sõltub õpilaste vanusest.
III osa:
Valminud tööde lühike esitlemine kaasõpilastele.

MUUSEUMITUNNI HIND
2 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801