fbpx

Inspireerituna näitusest “Muutuv tartu neljas vaates” valmivad töötoas põnevad pop-up linnad.

On kohad ja paigad, mis on olemas igas linnas. Näiteks võib igast suuremast linnast leida nii vaikseid elurajoone kui tiheda liiklusega tänavaristmikke, nii kaubanduskeskuseid kui väikseid kodutänava poekesi, nii kohvikuid kui mänguväljakuid, nii bussipeatusi kui rohelust pakkuvaid parke. Ja palju-palju muid kohti, mis ühe linna toimimiseks vajalikud.

Kuid igast linnast võib lisaks leida ka erilist sümboolset tähendust omavaid kohti ja objekte, mis on just sellele linnale omased. Käime näitusel „Muutuv Tartu neljas vaates“ ja teeme mõttelise jalutuskäigu Tartu linna sümboolsetes kohtades, mida erinevate ajastute kunstnikud on oma teostel kujutanud. Vaatleme ja arutame, kuidas Tartu linn on sajandite jooksul muutunud.

Töötoas saab ise meisterdada põnevaid pop-up linnu, kus kujutletavaks objektideks võivad olla nii oma kodumaja, mõni huvitav hoone, Tartu linnatänav või hoopiski fantaasialinn.

AEG:
11.11.2016–12.03.2017

TUNNI PIKKUS:
90 min

SIHTRÜHM:
Põhikooli I ja II aste

EESMÄRGID:
Tutvuda kunstiteostega muuseumis. Arutleda linnaruumi muutuste ja selle põhjustajate üle. Õppida praktiliselt pop-up kaartide loomise tehnikat.

ÕPITULEMUSED:
õpilane
oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
märkab ja kirjeldab linnaruumi erinevaid paiku
oskab kasutada pop-up tehnikat
teab mõisted: linn, linnaruum, agul, pop-up

KONTROLL JA HINDAMINE:
Osalemine arutelus ja töötoas

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID:
I osa: Jalutuskäik ja arutelu näitusel.
II osa: Töötuba.

MUUSEUMITUNNI HIND:
2 € õpilase kohta

LISAINFO:
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801