fbpx

Identiteedi otsimine, mobiilsus, vabadus, individualism, elamine hetkes, miksimine ja katsetamine on vaid valik mõisteid, mis iseloomustavad noorust. Millised neist on universaalsed ja on kehtinud erinevate põlvkondade noorte puhul? Millised iseloomustavad just tänapäeva noori? Kas noorus on vaid üks etapp elus või võiks seda nimetada elustiiliks? Kõigi nende küsimustega tegeleb rahvusvaheline kunstnike seltskond näitusel „Noorus kui elustiil“.
Muuseumitunnis tutvume selle näitusega. Grupitöös valitakse välja mõned tööd, mida põhjalikumalt analüüsitakse nii vormiliselt kui sisuliselt etteantud töölehe abil. Arutelu käigus püütakse välja selgitada, millised tööd näituselt olid kõnekamad ja kas kunst on üldse hea vahend rääkimaks noorusest.

TUNNI PIKKUS
75 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium ja põhikooli III aste

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunsti ja kunstiteostega muuseumis. Grupitööna analüüsida kunstiteoseid. Osaleda temaatilises arutelus.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– oskab analüüsida kunstiteost erinevatest aspektidest.
– oskab seostada kunstiteoseid aktuaalsete ühiskondlike teemadega.

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus ja grupitöös.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Tutvumine näitusega „Noorus kui elustiil“.
II osa:
Grupitöö.
III osa:
Arutelu.