fbpx

Muuseumitunnis osalejail on huvitav võimalus saada osa näitusest, kus nemad ise publikuna on tähelepanu keskmes ja saavad näituse teostamisse panustada. Näitus „Muuseumi koreograafia“ koondab teoseid, mis uurivad koreograafia ja tantsu abil kunstimuuseumi konteksti, pakkudes võimalust samaaegselt nii vaatluseks kui aktiivseks osaluseks. Saadud kogemuse põhjal arutleme, millised teosed tekivad, kui panna kokku traditsiooniline ja staatiline muuseumiruum ning tantsus peituv elav dünaamika ja kehalisus. Seeläbi muutuvad osalejad teadlikumaks oma enda füüsilisest kohalolust ja liikumisest ruumis.

AEG
09.09.2107–07.01.2018

TUNNI PIKKUS
60 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium ja põhikooli III aste

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– märkab seoseid erinevate loomevaldkondade vahel
– oskab vaadata ja analüüsida kunstiteost ning väljendada sellega seotud mõtteid
– oskab mõtestada enda liikumist erinevates keskkondades
– märksõnad: liikumine, tants, muuseum, protsess, sotsiaalne koreograafia

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine grupitöös.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Lühike sissejuhatus ja ülesande tutvustus.
II osa:
Iseseisev grupitöö näitusel. Valitud teoste kogemine ja analüüs.
III osa:
Toimub grupitööde esitlemine ja arutelu tunnijuhi abiga.

MUUSEUMITUNNI HIND
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801