fbpx

Miks on kunstnikud, kellest kunstiajalugudes räägitakse, peamiselt mehed? Kas kunstianne sõltub kunstniku soost? Kas on olemas naiselikku kunsti? Mis on naiskunst? Kas ühiskond ja eelarvamused mõjutavad kunstnikuks saamist ja olemist? Kas ajastu mõjutab kunstiloomingut?
Nendele küsimustele otsime üheskoos vastuseid näitusel „Isekeskis. Naine kujutamas naist“, kus on väljas Eesti naiskunstnike looming 1920-1980ndatest aastatest. Muuseumitunni sisu ja tegevused sõltuvad õpilaste vanuseastmest – valitud tööde näitel analüüsitakse erinevatel ajastutel valitsenud vaateid naiste rollile ühiskonnas või toimub mänguline tähelepanekute kontroll.

TUNNI PIKKUS
75 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium ning põhikooli II ja III aste

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine. Tutvuda kunstiteoste näitel 1920-1980ndate aastate ühiskonna vaadetega naistele ja kunstile.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab vaadata ja analüüsida kunstiteost
– oskab väljendada ja sõnastada näituse ja kunstiteosega seotud mõtteid
– märkab seoseid kunsti ja ühiskonna vahel
– märksõnad: naisliikumine, emantsipatsioon, feminism, naiskunst, akademism, modernism, sotsrealism, pagulus

KONTROLL JA HINDAMINE
Gümnaasium ja põhikooli III aste: grupitööna pildianalüüs, esitlus ja arutelu.
Põhikooli II aste: mänguline tähelepanu kontroll.

MUUSEUMITUNNI HIND
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801