fbpx

Selles muuseumitunnis saavad kokku loodusõpetus ja kunstiõpetus. Inspireerituna tantsu ja kunstimuuseumit omavahel siduvast näitusest „Muuseumi koreograafia“ tulevad näitusesaalis jutuks erinevad meeled, mille kaudu inimene saab infot väliskeskkonnast.
Tunni käigus tutvutakse inimese meeleelunditega ja sellega, kuidas inimene nende abil maalima tajub. Samal ajal pannakse kõik oma meeled proovile loomingulise kunstitöö tegemisel.

AEG
29.09.2017–07.01.2018

TUNNI PIKKUS
90 min

SIHTRÜHM
Põhikooli I ja II aste

EESMÄRGID
Tutvuda kunstimuuseumi ja näitusega. Tundma õppida inimese meeleelundeid. Uurida, kuidas erinevad meeled on kaasatud kunstitöö tegemisse.

ÕPITULEMUSED
õpilane
tunneb meeli ja meeleelundeid
sõnastab ja kujutab oma meelte abil saadud kogemusi
teab ja eristab mõisteid: tants, koreograafia, muuseum, meeled, omadus

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus ja töötoas

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa: Tutvumine näitusega. Vestlus.
II osa: Praktiline ülesanne.

MUUSEUMITUNNI HIND
2 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801