fbpx

Inspireerituna näitusest „Ebamugavad küsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt“ toimub vestlusring vabadusest, demokraatiast, ühiskonnast ja riigist. Samuti räägime kas ja kuidas iga kodanik saab oma arvamust/rahulolematust kuuldavaks teha ning mõjutada otsuste tegemist riigis. Uurime kui efektiivne võiks olla meeleavaldus kui rahumeelse protesteerimise vorm.
Toimub lihtne töötuba, kus samm-sammult läbitakse teekond, mida tuleb järgida neil, kes soovivad meeleavaldust korraldada Eesti Vabariigis. Lõpetuseks valmib lihtne ja lööv plakat.

AEG
27.03.–28.05.2017

TUNNI PIKKUS
70 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli III aste ja gümnaasium

EESMÄRK
Tutvuda vene kaasaegse kunstiga muuseumis. Arutleda demokraatia ja väljendusvabaduse üle nii Venemaal kui Eestis. Tutvuda meeleavalduse korraldamise põhitõdedega.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti.
– arutleb demokraatia ja väljendusvabaduse üle.
– teab kuidas korraldada meeleavaldust.
– teab mõisteid: demokraatia, ühiskond, riik, väljendusvabadus, isikuvabadus, protest, demonstratsioon, meeleavaldus, pikett, sit-in

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus ja loomingulise ülesande täitmine.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Ringkäik näitusel „Ebamugavad küsimused“  ning tutvumine vene kunstnike töödega ja neis käsitletavate oluliste teemadega.
II osa:
Vestlusringis arutame, kuidas demokraatliku riigi kodanikud saaks rahumeelselt oma soove ja arvamusi teha teatavaks otsustajateni riigis.
III osa:
Meeleavalduse korraldamise ABC. Plakati meisterdamine.

MUUSEUMITUNNI HIND
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801