fbpx

19. sajandil elas ja töötas peamiselt Tartus Eesti esimene naiskunstnik Julie Hagen-Schwarz. Nii tema looming kui püüd leida oma eluteel tasakaal ühiskondlike normide ja kutsumuse vahel, räägivad meile palju 19. sajandi ühiskonnast, baltisaksa kultuurist ja inimestest. Paljud tänases päevas iseenesest mõistetavana tunduvad vabadused ja võimalused polnud 200 aastat tagasi veel mõeldavad. Muuseumitunnis püüamegi mõistekaartide abil välja tuua tolle aja ühiskonna eripärad ja erinevused meie tänapäevaste arusaamadega.

TUNNI PIKKUS
60 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium ja põhikooli III aste

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine. Tutvuda läbi kunstiteoste uusaja ühiskonna ja vaadetega Eestis.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab vaadata ja analüüsida kunstiteost ning väljendada sellega seotud mõtteid
– märksõnad: baltisakslased, estofiilia, rahvuslik ärkamine, akadeemiline kunst, itaalia žanr, realism, feminism, hierarhia, portree, autoportree, fotograafia

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine grupitöös.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Sissejuhatus ja mõistekaartide tutvustus.
II osa:
Mõistekaartide sidumine töödega näitusel.
III osa:
Kokkuvõttev arutelu.

MUUSEUMITUNNI HIND:
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801