fbpx

Kodu teema ei jäta kedagi päris ükskõikseks, sest kõigil on sellega mingi oma emotsionaalne seos, hoolimata sellest, et need tunded on igaühe puhul saanud alguse erinevatest asjadest ja olukordadest. Nii näeb noor inimene kodu kindlasti hoopis teistsugusena kui tema vanemad või vanavanemad. Rühmatöö käigus otsitakse näituselt „Metafoorid kodule“ üles märksõnad ja metafoorid, mida tänased noored täiskasvanud kasutavad kodust rääkimisel. Leitust inspireerituna sünnivad osalejate omaloomingulised metafoorid ja lühikesed tekstid. Muuseumitund sobib ka eesti keele või kirjanduse tunni läbiviimiseks.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikool ja gümnaasium

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Õpilase loovkirjutamise ja visuaalse kirjaoskuse arendamine. Loomingulisuse rakendamine kirjalikus loovtöös.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab vaadata ja analüüsida kunstiteost ning väljendada sellega seotud mõtteid
– arutleb ja väljendab oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult
– märksõnad: metafoor, installatsioon, kuraator, lühijutt, metonüüm, antonüüm

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus ja loovteksti kirjutamine.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Sissejuhatus. Rühmatööna näituse töödega tutvumine.
II osa:
Metafooride kogumine – rühmatöö esitlus ja arutelu.
III osa:
Temaatilise omaloomingulise teksti kirjutamine. Ülesande sisu sõltub osalejate vanusest. Vajadusel järeltöö.

MUUSEUMITUNNI HIND
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801