fbpx

Aktiivses muuseumitunnis saavad osalejad ise mõelda ja rääkida. Näitusel „Kehakeeles. Töid Tartu Kunstimuuseumi kogudest“ analüüsitakse grupitööna valitud kunstiteoseid ning võrreldakse erinevate ajastute ja erinevate kunstnike kehakeele kasutamist, mille läbi peaks selguma kas kehakeel võiks olla universaalne keel. Muuseumitunnis osalejad saavad kogemuse, mille varal ka edaspidi vaadata mistahes kunstiteost nii näitusesaalis, koduseinal kui avalikus ruumis.

AEG
01.09.–29.10.2017

TUNNI PIKKUS
60 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium ja põhikooli III aste

EESMÄRK
Tutvuda näituse ja kunstiteostega muuseumis. Õpilase visuaalse kirjaoskuse parandamine.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle
– oskab vaadata ja analüüsida kunstiteost ning väljendada sellega seotud mõtteid

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine grupitöös.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Lühike sissejuhatus ja ülesande tutvustus.
II osa:
Iseseisev grupitöö näitusel. Valitud teoste analüüs.
III osa:
Jalutuskäik näitusel, grupitööde esitlus ja arutelu.

MUUSEUMITUNNI HIND
1 € õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801