fbpx

Näituse „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991-2015“ taustal räägime fotodega kaasnevatest lugudest. Milliseid lugusid räägivad meile erinevad pildid? Kas kaameraga tehtud pilt räägib meile rohkem tõtt kui näiteks maal või joonistus? Millise loo saame siis, kui juba olemasolevaid pilte lõikame ja teistmoodi kokku kleebime? Mis on fotokollaaž? Kasutades erinevaid fotomaterjale ja väljalõikeid kleebivad osalejad kokku päris oma loo.

AEG
20.11.2015-28.02.2016

TUNNI PIKKUS
60 minutit

SIHTRÜHM
Eelkooliealised ning põhikooli I ja II aste.

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunsti ja kunstiteostega muuseumis. Tutvuda fotomontaaži ja –kollaaži mõistetega.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– märkab fotokujutise ja loojutustamise seoseid.

KONTROLL JA HINDAMINE
Praktiline töö.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Tutvumine näitusega „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991-2015“
II osa:
Pildid räägivad lugusid. Foto kui tõde. Fotokollaaž.
III osa:
Praktiline töö.

MUUSEUMITUNNI HIND
2€ õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801

Fotokollaaži töötuba 11.12.2015