fbpx

Näitus „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991-2015“ annab põneva ülevaate fotograafia kujunemisest Eestis üheks kaasaegse kunsti domineerivamaks ja mitmekülgsemaks meediumiks alates 1990. aastate algusest. Näitus kirjeldab nii erinevate kümnendite kunsti eripärasid, kui toob välja mitmeid kaasaegse kunsti olulisi teemasid või vaatenurki.

Näitusel väljas olevatest paljudest teostest oleme esile tõstnud 13 tööd, mille kohta on tehtud põhjalikum sissevaade. Need „lähivõtted“ toovad välja nii konkreetse teose kultuurilist tausta kui tõlgendust suunavaid märksõnu, mis peaksid aitama teost muuta vaataja jaoks huvitavaks ja kõnekaks. Õpilased osalevad iseseisvas töös lugemislehtedega.

AEG
20.11.2015-28.02.2016

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli III aste ja gümnaasium

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunsti ja kunstiteostega muuseumis. Tutvuda kaasaegse kunsti oluliste teemade ja vaatenurkadega.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– arutleb kaasaegse kunsti põhijoonte üle ja märkab kunsti seoseid ühiskonnas toimuvaga.
– kasutab mõisteid: seriaalsus, narratiiv, lavastus, dokumentaalsus, massikultuur, meedia, feminism, LGBT.

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine grupitöös ja arutelus.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Tutvumine näitusega „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991-2015“.
II osa:
Iseseisev grupitöö lugemislehtedega näitusesaalis.
III osa:
Esitlus ja arutelu.

MUUSEUMITUNNI HIND
1€ õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801