fbpx

Kuigi iga päev ümbritsevad meid kõikvõimalikud esemed, ei mõtle me tavaliselt, et iga eseme taga on mõni looja, kes on disaininud eset nii, et see oleks ilus ja seda oleks mugav kasutada. Disain on enamasti märkamatu ja tundub iseenesestmõistetav. Kuid disain pole ainult asjad meie ümber, vaid tänapäeval on disaini mõiste oluliselt avardunud, tähistades kogu kaasaegse elukeskkonna kujundamist.  Näitusel „Tunne Eesti disaini. Sissejuhatus“ avastame näidete abil kuidas Eesti disainerid on siinset elukeskkonda kujundanud alates 20. sajandi algusest kuni tänapäevani.

Muuseumitunni teises pooles toimub iseseisev töö erinevatele vanuseastmetele mõeldud töölehtedega: põhikooli III astme ja gümnaasiumi õpilased saavad kaasa mõelda erinevatele disaini aspektidele ja avastada valitud teoseid näituselt, põhikooli II ja III astme õpilased keskenduvad disaini mõtestamisele läbi kolme olulise mõiste – värv, vorm ja materjal.

AEG:
29.09.2016–01.01.2017

TUNNI PIKKUS:
70 min

SIHTRÜHM:
Põhikooli II ja III aste ning gümnaasium

EESMÄRGID:
Tutvuda Eesti disaini arengute ja eripäradega alates 20. sajandi algusest kuni tänapäevani. Kaasa mõelda erinevatele hea disaintoote aspektidele avastades valitud teoseid näituselt või mõtiskleda disainist läbi oluliste mõistete – värv, vorm ja materjal.

ÕPITULEMUSED:
õpilane
saab aru disaini olulisest igapäevaelus ja elukeskkonna kujundamisel
oskab märgata disaini ja arutleda selle üle
pakub ise lahendusi, verbaliseerib ja visualiseerib oma ideid
teab mõisted: disain, disainer, tarbekunst, graafiline disain, tootedisain, tööstusdisain, värv, vorm, materjal

KONTROLL JA HINDAMINE:
Töölehe täitmine

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID:
I osa: Näituse ülevaatlik tutvustamine ja põhimõistete selgitamine.
II osa: Toimub töölehtede iseseisev täitmine.
III osa: Lõpetuseks lühike arutelu ja kokkuvõte, selgitused järeltööks koolitunnis.

MUUSEUMITUNNI HIND:
1 € õpilase kohta

LISAINFO:
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801