fbpx

Noorus on vabadus! Identiteedi otsimine, mobiilsus, vabadus, individualism, elamine hetkes, miksimine ja katsetamine on vaid valik mõisteid, mis iseloomustavad noorust. Millised neist on universaalsed st on kehtinud erinevate põlvkondade noorte puhul? Millised iseloomustavad just tänapäeva noori? Kas noorus on vaid üks etapp elus või võiks seda nimetada elustiiliks? Kõigi nende küsimustega tegeleb rahvusvaheline kunstnike seltskond näitusel „Noorus kui elustiil“. Muuseumitunnis tutvume selle näitusega. Arutleme ja nopime välja olulisemad mõisted.

Praktilises osas õpime animeerima kasutades piksallatsiooni tehnikat, kus võimatu muutub võimalikuks – inimene võib nii lennata, liikuda läbi seinte kui vajuda maa alla. Grupitööna valmib animatsioon, mis illustreerib ühte valitud mõistet näituselt.

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli II ja III aste

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunsti ja kunstiteostega muuseumis. Osaleda temaatilises arutelus. Tutvuda piksallatsiooni tehnikaga animeerimisel.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– tunneb piksallatsiooni tehnikat.

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus. Grupitöö esitlus.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Näituse „Noorus kui elustiil“ külastus. Arutelu märksõnade üle.
II osa:
Piksallatsiooni tehnika tutvustamine. Näited. Oma märksõnade leidmine.
III osa:
Grupitöö. Oma märksõna visualiseerimine animatsioonis. Kõik on võimalik!

 

 

Animatsiooni töötuba “Kõik on võimalik!” 30.03.2015

Animatsiooni töötuba “Kõik on võimalik!” 24.03.2015