fbpx

Koos näitusega „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991-2015“ pakume võimalust osaleda muuseumitunnis, mis käsitleb 1990ndadaid eesti kunstis.
Kui näitus annab põneva ülevaate eesti fotograafiast – alates kujunemisest üheks kaasaegse kunsti domineerivamaks ja mitmekülgsemaks meediumiks 1990ndate algusest kuni tänase hetke avardunud kunstihorisontideni, kirjeldades erinevate kümnendite kunsti eripärasid ja tuues välja mitmeid kaasaegse kunsti olulisi teemasid või vaatenurki –, siis muuseumitunnis keskendume just plahvatuslikele 1990ndatele. Sel kümnendil leidsid aset mitmed suured muutused nii kunstis kui ka kogu ühiskonnas. Fotograafia esiletõus kunstis oli vaid üks neist. Muuseumitunnis räägime näidete varal ka teistest olulistest muutustest.

AEG
20.11.2015-28.02.2016

TUNNI PIKKUS
90 minutit

SIHTRÜHM
Gümnaasium

EESMÄRK
Tutvuda kaasaegse kunsti ja kunstiteostega muuseumis. Tutvuda 1990ndate kunstiga Eestis.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– arutleb 1990ndatel toimunud muudatuste üle kunstis ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega.
– oskab nimetada mõnda kunstnikku või kunstiteost 1990ndatest.
– teab mõisteid: kaasaegne kunst, kontseptsioon, kuraator, biennaal, videokunst, installatsioon, performance, massikultuur, reklaam, feminism.

KONTROLL JA HINDAMINE
Osalemine arutelus.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Tutvumine näitusega „Plahvatusest tasandikule. Eesti kaasaegne foto 1991-2015“.
II osa:
Illustratiivne loeng 1990ndate kunstist.
III osa:
Arutelu.

MUUSEUMITUNNI HIND
1€ õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801