fbpx

Muuseumitund on seotud näitustega “Ado Vabbe. Wunderbar” ja “Kujuta pilti! Illustratsioone Tartmusi kogus” kuni 16.10.2022

Sihtgrupp: põhikooli II ja III aste
Eesmärk: tutvuda illustratsiooni loomise võtetega
Märksõnad: illustratsioon, kompositsioon
Lõiming: kunst, kirjandus
Kestus: 90 min
Hind: 2 eurot õpilase kohta

Töötoa sissejuhatuses külastatakse näituseid „Ado Vabbe. Wunderbar“ ja „Kujuta pilti! Illustratsioone Tartmusi kogust“, mis heidavad ühe võimaliku pilgu raamatuillustratsioonide maailma. Samuti räägitakse lühidalt erinevatest lähenemistest ja stiilidest. Osalejad loovad endale sobivas stiilis illustratsiooni lühijutule.

Lisainfo: kristel.sibul@tartmus.ee, 58817801