fbpx

Hariduskeskus

Tartu Kunstimuuseumi hariduskeskus tegutseb selle nimel, et igas vanuses publik leiaks tee kunstimuuseumisse ja oskaks märgata kunsti ka väljaspool muuseumi.

Muuseumi haridusprogrammid vahelduvad enamasti näituste vahetumise rütmis, kuid pakume ka ekspositsioonist sõltumatuid programme ja loenguid.

– Pidevalt on võimalik tellida kõiki muuseumis avatud näitusi tutvustavat giidituuri, mida viivad läbi kuraatorid või teised erialainimesed.
– Eelkooliealistele ja eri vanuses kooliõpilastele on suunatud lisaks kitsama teemapüstitusega muuseumitunnid, kus toimuvad vestlused, arutelud, interaktiivne ja käeline tegevus. Nende programmide puhul rõhume paindlikkusele – vastavalt individuaalsetele vajadustele ja õppekavale on võimalik neid kohandada konkreetsele grupile sobivaks.
– Koolivaheaegadel toimuvad mitmepäevased laagrid.
– Täiskasvanud kunstihuvilisel on võimalus kuulata huvitavaid üldhariduslikke loenguid ja loengusarju Eesti tunnustatud kunstiteadlastelt.

Haridusprogrammide läbiviimiseks saab kasutada kõiki näitusesaale hoone kolmel korrusel ning lisaks loovtegevusteks ja videoloenguteks vajaliku sisseseadega õppeklassi.

Külasta hariduskeskuse Facebooki lehekülge!

Haridusprogrammid