fbpx

Kui sa pole veel kunagi käinud kunstimuuseumis või oled sinna sattunud liiga vähe, aga tahaksid siiski teada rohkem kunsti kohta, siis selle muuseumitunniga pakume teile võimaluse esimeseks kohtumiseks kunstiga muuseumis.
Tutvume muuseumis avatud näitustega ja püüame leida vastuseid küsimustele: Kui vana on kunst? Miks kunst? Millist ja millest kunsti tehakse? Mis on kompositsioon? Kuidas kunsti vaadata? Milleks kunstimuuseum? Millist kunsti muuseumis hoitakse? Kuidas tehakse näitusi? Kes on kunstnik ja kes on kuraator?

Muuseumitunni sisu on kohandatud vastavalt vanuseastmetele ja avatud näitustele.

MÄRKSÕNAD
Kunst, näitus, kunstimuuseum, kunstnik, kuraator.

TUNNI PIKKUS
60 minutit

SIHTRÜHM
Põhikooli kõik astmed.

EESMÄRK
Tutvuda kunsti ja kunstiteostega muuseumis. Mõista kunsti rolli ja tähtsust inimesle, kultuurile ja ühiskonnale. Osata märgata kunsti nii näitustesaalides kui väljaspool. Tutvuda kunstimuuseumiga.

ÕPITULEMUSED
Õpilane
– oskab märgata kunsti ja arutleda selle üle.
– mõistab muuseumi rolli kunsti säilitamisel ja tutvustamisel.

KONTROLL JA HINDAMINE
Arutelus osalemine.

TUNNI KIRJELDUS, TEGEVUSED JA ÕPPEMEETODID
I osa:
Räägime kunstist. Selle algusest ja tänapäevast. Kunsti vajalikkusest.
II osa:
Tutvume näitusesaalides avatud näitustega. Sõltuvalt näitusest valitakse teema, millele keskendutakse. Räägime muuseumi rollist kunsti hoidmisel ja eksponeerimisel.
III osa:
Kuidas näitust tehakse?

MUUSEUMITUNNI HIND
1€ õpilase kohta

LISAINFO
Kristel Sibul
kristel@tartmus.ee
58817801