fbpx

Vabatahtlikuks

Vabatahtlikuks

Kui tunned huvi ümbritseva vastu, märkad probleeme ning oled valmis tegutsema, oled oodatud Tartu Kunstimuuseumisse vabatahtlikuks. Vabatahtlikuks olemine pakub põnevaid kogemusi, vaheldust ning rõõmu, võimalust omandada uusi teadmisi ja oskusi ning tutvuda erinevate inimestega. Vabatahtlikuks olemisest saadav kasu on väga mitmekülgne ning võidavad kõik osapooled.

Näited võimalikest tööülesannetest näituste osakonnas

Näituste ettevalmistusprotsessiga seonduvad ülesanded: kuraatori jooksev assisteerimine nii näituse uurimistöö kui installeerimise faasis.

Näituste ja ürituste kommunikatsiooniga seonduvad ülesanded:  kontaktide kaardistamine, näituse reklaammaterjalide levitamine (nt plakatid, flaierid), sotsiaalmeedia vahendusel näituste ja ürituste kohta info levitamine, lihtsamate trükimaterjalide kujundamine.

Muuseumipoega seonduvad ülesanded: abi uute meenete väljatöötamisel, abi kirjanduse valiku suurendamisel ja raamatuesitluste korraldamisel.

Vabatahtliku töö aeg on paindlik ja töö ülesanded lepitakse kokku vastavalt konkreetse inimese huvidele.

Huvi korral palume saata oma CV ja lühikese kirjelduse, miks oled huvitatud Tartu Kunstimuuseumi vabatahtliku tööst aadressile jaanika@tartmus.ee.

Vabatahtlikkus on sundimatus, minu enese soov pühendada aega millelegi, mis huvitab ja korda läheb. Justkui ideaaltöö või hobi, millega saan lõputult tegeleda. On õnn, et siia sattusin. Alles hiljem, endiselt ilma palgatööta, avastasin, et ka vaba tahte eest rahalist tasu saab.

Anna-Maria, Tartu Kunstimuuseumi pikaajaline vabatahtlik