Eve Kase isikunäitus

Eve Kase isikunäitus Tartu Kunstimuuseumis opereerib tõe ja fiktiivsuse piirimail ning lähtub eelkõige “tõejärgsuse” kujundist. Mänguliste lavastuslike omailmade kaudu uurib kunstnik nn tõemoonutusi, võttes peamiseks kontekstiks Eesti sotsiaalpoliitilise hetkeseisundi ning lähiajaloo. Näitusel kerkivad teemadena esile näiteks ajaloofaktide ümberkirjutamine, poliitiline propaganda ning populism.

Kask tegeleb kaasaegse meediaruumiga, luues uusi vaatenurki meedia ja propaganda omavahelistele suhetele. Kunstnikku huvitab, kuidas konstrueeritakse meedias näiteks ühiskondlikku arusaama edust. Viidates sealhulgas nii trüki- kui virtuaalmeediale ja kirjutatud mälule, seab Kask laiemalt kahtluse alla erinevate infoallikate usaldusväärsuse. Kunstnik küsitleb nn vaatemänguühiskonna info esitlusviise ning tõe ja autoriteedi tähenduse muutumist kaasaegse infotehnoloogia arengu keskmes. Võttes aluseks peamiselt Eestiga seonduvad teemad, tegeleb Kask laiemalt ka siinse ühiskonna minapildiga viimasel paarikümnel aastal.

Eve Kask kasutab oma loomingus peamise meetodina huumorit. Olles omandanud hariduse 1984. a. ENSV Riiklikus Kunstiinstituudis raamatugraafikas, paelub Kaske sageli raamatuformaat ning tekstiline lähenemine, lisaks leiab tema viimaste aastate loomingust nii graafikat, fotot kui ka ruumiinstallatsioone.

Näituse kuraator: Brigita Reinert
Näituse kujundaja: Ott Kagovere
Graafiline disainer: Anna Kaarma