fbpx

Tartu Kunstnike Liidu palvel Tartu kunstnikest valiku koostanud Peeter Talvistu seab kaasaegse kõrval algusdaatumiteks hoopis baltisaksa ülikoolilinna ja Pallase, sest just nendes mõistetes peituvad praeguse enesekehtestamise ja omapära alged. Samas ei eita antud näitus sedagi, et seal sisalduvad ka peamised põhjused, miks aegade jooksul on tekkinud mütoloogiline lõhe kahe kultuurikeskuse, Tartu ja Tallinna vahele. Kuigi väga mitmeid osalevaid kunstnikke saab otseselt Tartuga seostada, on paljude puhul selline ühendamine siiski ülimalt meelevaldne – erinevalt varasematest suurkujudest on praeguseks väga keeruline väita, kas keegi on tegelikult iseloomustatav selle koha järgi, kus ta on sündinud, elanud või õppinud.Näitus on ülesehitatud kahele paarile – linn/inimesed, vorm/sisu –, mis algselt näivad sisimas vastandlikena, kuid on tegelikult samavõrd teineteist täiendavad. Nii need paarid kui ka väljapandud kunstnikud ei esinda samas linna ja selle olemuse kõiki tahke, vaid pakuvad pelgalt ühe võimaliku nägemuse sellest, keda ja mida saaks sinna kuuluvaks pidada. Antud valikus on nii personaalset kui poliitilist, poeetilist kui vulgaarset, esteetilist kui ka kontseptuaalset – täpselt nii nagu Tartus alati ongi.

Väljaandja: TARTU KUNSTNIKE LIIT

Ilmumisaasta: 2012

Koostanud: Peeter Talvistu

Keel: eesti (lisa inglise keeles)

Lehekülgi: 22 + 1 suitsukoni

Mõõdud: 30 x 21 cm

ISBN: –

Hind: 2 eur