fbpx

Käesolevas raamatus on huvi keskmes Teise maailmasõja järgsete kümnendite eesti maalikunst. Kumu kunstimuuseumi näitusel „Romantiline ja edumeelne. Stalinistlik impressionism Baltimaade maalikunstis 1940.–1950. aastatel” (22.01.–01.05.2016), millega raamat kaasneb, on eksponeeritud ka sama perioodi läti ja leedu kunst. Kõnealuse perioodi Baltimaade maalikunsti üldpildis on stalinistlikule impressionismile omaste hoiakutega loomingul kaalukas positsioon, kuna see andis – olgugi et paljuski illusoorse ja piiratud – eneserealiseerimisvõimaluse kunstnikele, kes olid kujunenud 1930. aastate hilisimpressionistliku, nn Pariisi-kooli mõjusfääris ning seisid ühtäkki silmitsi totalitaarse riigi kunstipoliitikaga.

Väljaandja: EESTI KUNSTIMUUSEUM
Ilmumisaasta: 2016
Koostaja: Eha Komissarov
Keeletoimetajad: Ester Kangur, Richard Adang
Tõlkija:Juta Ristsoo
Kujundaja: Kätlin Tischler
Keel: Eesti, inglise
Lehekülgi: 135
Mõõdud: 22 x 28 cm
ISBN: 978-9949-4854-9-9
Hind: 22,90 eur