fbpx

Stuart Halli, Jessica Evansi ja Sean Nixoni koostatud raamatus „Representatsioon“ antakse põhjalik ülevaate sellest, kuidas meid igapäevaselt ümbritsev kultuur toimib: milliste vahenditega ja mille alusel luuakse tähendusi meedias, filmis, televisioonis, reklaamides ja mujal ning kuidas neis ringlevate visuaalsete kujutiste, keele ja diskursuste koosmõjul tekkivad representatsioonisüsteemid konstrueerivad rahvuslikke, rassilisi ja soolisi identiteete ning -fantaasiaid. Raamatu peatükkides uuritakse representatsioonimehhanisme nii üldisemas mõttes kui ka konkreetsetes kontekstides ja institutsionaalsetes keskkondades: fotode kasutamine rahvusliku identiteedi ja kultuuri loomiseks; representatsiooniloome viisid kino- ja teledokumentalistikas; võõraste kultuuride representeerimise küsimused muuseumides; „teise“ rassistamise fantaasiad massimeedias ja filmis; uue mehelikkuse kujutused tarbimiskultuuris ja reklaamis; narratiivide soolistamine televisioonis.
Kultuuriteoreetik ja sotsioloog Stuart Hall (1932–2014) sündis ja kasvas Jamaical, pöörates hilisemas akadeemilises tegevuses erilist tähelepanu just identiteedipoliitikale Briti mõjusfääris ja kultuuri rollile selle kujundamisel. Koos Raymond Williamsi ja Richard Hoggartiga rajas ta Briti ülikoolide esimese kultuuriuuringute programmi (1964 Birminghami ülikoolis), mis tähtsustas populaarkultuuri rolli poliitiliste ja ühiskondlike muutuste mõtestamisel. Ta oli 1960. aastal loodud ajakirja New Left Review esimene peatoimetaja.

Väljaandja: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus
Ilmumisaasta: 2018
Toimetaja: Neeme Lopp
Autorid: Stuart Hall, Frances Bonner, Henrietta Lidchi, Sean Nixon, Christine Gledhill, Vicky Ball
Graafiline disain: Stuudio Stuudio
Keeletoimetaja: Sirje Nilbe
Tõlkija: Eva Näripea
Formaat: pehmekaaneline
Keel: eesti
Lehekülgi: 383
Mõõdud: 16 x 24 cm
ISBN: 9789949594689
Hind: 19 eur