fbpx

Käesolev Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste number „Naiskunstnik ja tema aeg” sisaldab Eesti naiskunstnike elule ja loomingule pühendatud uurimusi 18. sajandi lõpust kuni Teise maailmasõja järgsete aastateni põhifookusega 20. sajandi esimesel poolel. Naiskunstiajaloo teemanumber on välja kasvanud ning jätkuks Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Adamson-Ericu muuseumis 1995. aastast alates toimunud uurimuslikule näitustesarjale „Eesti esimesi naiskunstnikke” ning aastast 2002 toimunud seminaridele „Naiskunstnik ja tema aeg”. Tegemist on Eesti Kunstimuuseumi ühe pikemaajalisema ning jätkuva projektiga, mille eesmärgiks on olnud sihipäraselt läbi töötada, publiku ette tuua ja kunstiajaloo üldpilti kinnistada meie esimese põlvkonna naiskunstnikud, kes alustasid oma õpingute, professionaalsete valikute ning loometeega 20. sajandi alguskümnendeil. Kunstiloos marginaalsema, kohati ka varjatuma poolega tegeldes on naiskunstnikele pühendatud näituste ja seminaride sarja korraldajaid ja kuraatoreid huvitanud, millised olid sajandivahetusel ja 20. sajandi alguskümnenditel emantsipeeruva modernse, nn uue naise eneseteostuslikud pürgimused ning naiskunstnike tegevusvõimalused tugevate sooliste stereotüüpidega ühiskonnas.

Sari: Eesti Kunstimuuseumi toimetised

Väljaandja: EESTI KUNSTIMUUSEUM – KADRIORU KUNSTIMUUSEUM
Ilmumisaasta: Tallinn 2014
Peatoimetaja: Merike Kurisoo
Koostanud: Kersti Koll
Autorid: Kadi Polli, Bart C. Pushaw, Baiba Vanaga, Juta Kivimäe, Kai Stahl, Tiiu Parbus, Ingrid Ruudi, Anne Untera, Mai Levin
Keeletoimetajad: Ester Kangur, Richard Adang
Tõlkijad: Ellu Maar, Martin Rünk, Krista Mits, Tiina Randviir
Keel: Eesti, inglise
Lehekülgi: 294
Mõõdud: 17 x 24 cm
ISBN: 978-9949-485-37-6
Hind: 14,00 eur