fbpx

Teaduse, tehnoloogia ja sotsiaalsete süsteemide ülikiire arengu kõrval iseloomustab 20. ja 21. sajandi ühiskonda kindlasti ka püüdlus teadlikult säilitada võimalikult palju oma minevikust ja kaasajast tulevastele põlvedele. Meie praeguse ühiskonna seotus pärandiga ei ole aga lihtne tõdemus ega möödapääsmatu tõsiasi. Pärand ei ole kaugeltki fikseeritud, objektiivselt määratletud fenomen, mida kajastavad kaitstavate objektide nimekirjad. Seda näitab asjaolu, et tänapäeval on pärandi käsitlemise keskmesse on tõusnud väärtuste küsimused. Seda eriti ajal, mil maailm seisab silmitsi majandussüsteemi kriisiga, poliitilise ja kultuurilise ebastabiilsusega mitmetes regioonides ja ulatuslike keskkonnamuutustega. Pärand võib seejuures olla nii osa probleemist, kui ka lahendus, kõik sõltub sellest, kuidas me suudame seda ise kasutada. Pärandi kasutamine ennekõike rahvuslike ja kogukondlike, aga ka riiklike ja riigiüleste identiteetide loomiseks seostab selle lahutamatult poliitika ja võimu küsimustega. Pärandit võib käsitleda väga erinevate vaatenurkade alt, alates selle filosoofilisest tähendusest ja lõpetades väga tehniliste konserveerimismenetlustega. Pärand on ääretult kompleksne mõiste ja selle kõikide tahkude ja seoste väljatoomine ei ole võimalik ei ühes ega vist ka sajas raamatus. Raamatus lähtutakse ideest, mille kohaselt on pärand inimeste poolt praegusel hetkel loodav nähtus.

Väljaandja: TARTU KÕRGEM KUNSTIKOOL
Ilmumisaasta: 2014
Formaat: pehmekaaneline
Autor: Kurmo Konsa
Toimetaja: Sirje Toomla
Kujundaja: Meelis Friedenthal
Keel: eesti
Lehekülgi: 215
Mõõdud: 18 x 25,5 cm
ISSN: 1406-8893
ISBN: 978-9949-9645-0-5
Hind: 18,40 eur